Til hovedinnhold

Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

Leker med sterke farger og gode kontraster kan motivere barn som er svaksynte, til å bruke synet aktivt. Barnehagen må også ha tilgang til ulike hjelpemidler.

Barnehagen må ta hensyn til barnets synsnedsettelse når den velger pedagogisk materiell. Det finnes taktile bildebøker, spill og puslespill som er lette å oppfatte med hendene. De har gjerne gode farger, kontraster og former.

Punktskrift

Hvis barnet kommer til å bruke punktskrift i skolealder, bør det bli introdusert for punktskrift i naturlige sammenhenger allerede i barnehagen.

Hjelpemidler

Barnehagen må ha tilgang til hjelpemidler som

Bruke andre sanser

Det seende oppfatter gjennom synet, må blinde få med seg ved hjelp av andre sanser.

Svaksynte bruker mange av de samme strategiene som blinde, men må i tillegg lære å utnytte synet sitt på en god måte. Dette krever at det er voksne til stede som kan «synstolke». En synstolk forklarer og formidler hva som skjer, hvem som er hvor og hvordan ting ser ut.