Til hovedinnhold

Tekniske hjelpemidler

Luper og kikkerter

Luper og kikkerter kan brukes når du har behov for å forstørre noe, enten på nært eller på lengre avstand. Det finnes ulike typer som dekker ulike behov. Slike hjelpemidler egner seg dårlig til å lese lengre tekster.

Bordlupe eller stativlupe

Noen luper har en fast avstand til det som skal forstørres. Disse kalles bordlupe eller stativlupe, og de er best egnet til sammenhengende lesing eller arbeid ved et bord.

Lommeluper

Lommeluper kan brukes til kortere avlesninger, for eksempel hvis du vil lese prisen på en vare i butikken eller oppskriften på baksiden av suppeposen.

Både bordluper og lommeluper kommer med og uten lys.

Lupebriller

Luper kan også monteres i brilleinnfatning og kalles da lupebrille. Fordelen med disse er at begge hender er fri.

Kikkerter

Kikkerter er et hjelpemiddel for å se gjenstander på alle avstander. De kan for eksempel brukes for å lese gateskilt, bussnumre og informasjonstavler, eller møtenotater og menyer.

Kikkerter kan også monteres i brilleinnfatning hvis de skal brukes over lengre tid, som på kino eller forelesning.

Digital forstørring

Digitale luper gir mulighet for mer forstørring enn tradisjonelle luper, og gir mulighet for å justere farger og kontraster.

Mange elever med synsnedsettelser bruker lupefunksjonen eller kameraet på mobiltelefonen eller nettbrettet i stedet for kikkert eller lupe. Det er også mulig å ta bilder og deretter forstørre disse ved å bruke forstørringsmulighetene i smartteknologien.

Les mer

Side 16 av 21