Voksne som stammer

De fleste voksne som stammer har en opplevelse av at de alltid har stammet. Stammingen er dermed blitt en integrert del av personligheten for noen. Hos de fleste voksne vil stammingen vedvare.

Stamming kan medføre vansker i ulik grad gjennom ulike faser av livet. Dette har ikke sammenheng med hvor mye av stammingen som er hørbar eller synlig for andre. For mange kan angsten for å stamme, unngåelser, frykt, skam og mindreverdighetsfølelse være vel så utfordrende. Tale og kommunikasjon hos en som stammer, kan i ulik grad preges av frykt og negative tanker og følelser knyttet til sin tale.  

Valg i voksenlivet

Valg av sosial omgang, studier og yrkesliv kan for noen være påvirket av stammingen. I utgangspunktet kan de som stammer utføre de samme arbeidsoppgaver som andre. Utdannelse og jobb bør derfor velges ut fra interesser, evner og jobbønsker. For noen kan det være svært utfordrende å møte på jobbintervju, og de kan føle at stammingen hindrer dem i å få den jobben de ønsker. 

I Stapedmagasient kan du lese om Lasse som tok kontakt med logoped da han opplevde at stammingen hans hemmet ham da han skulle ut i arbeidslivet. (Statpedmagasient 1-2014)

Åpenhet

Det mest hensiktsmessige for de fleste er å være åpen om sin stamming. Det er imidlertid ikke like lett for alle da det kan kreve at en utfordrer seg, erkjenner og aksepterer egen stamming. Noen opplever dette så utfordrende at de i ulik grad unngår mennesker og situasjoner der de må snakke. 
 

Søke hjelp

Noen av de som stammer ønsker å få hjelp til å arbeide med sin stamming. Logopeden kan bidra til at stammingen blir mindre hemmende og mer kontrollert.  Noen kan også ha utbytte av å oppsøke psykolog. 

Lover og rettigheter

Her kan du lese mer om hvordan eksamen kan tilrettelegges for en person som stammer . På Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) hjemmeside kan du lese om lov og rett i arbeidslivet.