Til hovedinnhold

Hva er løpsk tale?

Løpsk tale er en taleflytvanske som påvirker en persons evne til å kommunisere på en klar og tydelig måte på eget morsmål. En person med løpsk tale oppleves som en som snakker for fort, mumler, og ofte er vanskelig å forstå. Personer med løpsk tale opplever ofte at de blir misforstått og at de ofte blir bedt om å gjenta det de har sagt og/eller å snakke saktere.

I motsetning til stamming er mange med løpsk tale ikke bevisst taleflytvanskene sine når de oppstår. Dette kan være en av grunnene til at løpsk tale ofte ikke blir oppdaget før i voksen alder.

Løpsk tale og tidlig innsats