Til hovedinnhold

Stamming i skolealder

Barn som stammer i skolealder har gjerne stammet en god stund, da stamming som regel oppstår i førskolealder. Stammingens hørbare og synlige del blir mer og mer stabil samtidig som tanker, følelser og holdninger som oppstår og påvirkes av stammingen blir mer fremtredende etter hvert som barnet modnes og blir mer oppmerksom på omgivelsene.

Det er stor forskjell i hvordan stamming oppleves for den enkelte. Det vil derfor være stor variasjon i hva slags type oppfølging barnet har behov for. Felles for de fleste er likevel at mål for logopedisk oppfølging handler i større grad om håndtering av stamming enn å bli kvitt stammingen, slik som i førskolealder. I oppfølgingen er det viktig at miljøet rundt barnet involveres.

Stamming i skolealder