Til hovedinnhold

Overganger

Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)

Læringsressurser

Skolelydbok

Læremidler for blinde og sterkt svaksynte

Ressurs for hørselshemmede

Teknologi i opplæringen

Mollies skolestart

Mollie foran skolem

Slik jobber laget rundt Jacob

Forebygge skolefravær

Programmering for barn med særskilte behov

Struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet

Digital lese- og skrivestøtte

Møt noen elever

Brage

er en selvsagt del av klassen

Maya

kom i gode spor

Pernille

er en selvsagt del av fellesskapet

Emma

har norsk tegnspråk som favorittspråk

Sofie

vil være en del av nærskolen

Sofie smiler med venn i skolegården

Ole André

slår seg løs som trommis

Ole André spiller konsentrert på trommer