Til hovedinnhold

Hvem gjør hva på ASK-området

Her finner du en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Dette er en veileder for deg som er ansatt i barnehage eller skole/voksenopplæring, og som har- eller skal ha ansvar for personer med behov for ASK. Personer med behov for ASK har lite eller ingen talespråk. ASK er alt som hjelper en person til å kommunisere. I veilederen defineres hjelpemidler som kommunikasjonshjelpemidler, og tjenester som kartlegging, utredning, rådgivning, veiledning og liknende.

Veilederen er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med representanter fra habiliteringstjenesten og NAV hjelpemiddelsentral.

Hvem kan hjelpe?

Kartlegging og utredning

Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester