Til hovedinnhold

Alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen

For barn som har behov for eller bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er opplæring i bruk av ASK sentralt. I Rammeplan for barnehagen står det at «Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk», og «være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling».

Pedagogisk tilrettelegging

Språkmiljø i barnehagen

Alternative kommunikasjonsformer

Tilrettelegging

Overganger

Hvem har ansvar for hva i barnehagen