Til hovedinnhold

Ervervet hjerneskade i skolen

Lærere

Lærere som jobber med eleven, bør i størst mulig grad forstå hva skaden til eleven innebærer. Derfor bør lærere som er involvert i opplæringen få informasjon om akkurat denne eleven og denne skaden. Statped kan bistå med informasjon og hjelp til lærere, og PPT. Statped skal først og fremst bistå PPT i kommuner og fylkeskommuner når de trenger råd og veiledning.

Statped kan bistå skolen ved å informere om den ervervede skaden, hva som er viktig, og hvordan opplæringen best kan foregå på kort og lang sikt. Statped kan også bistå ved å informere medelever og andre som har med barnet i skolehverdagen å gjøre.

Side 4 av 7