Til hovedinnhold

Kommunikasjon

Etter en ervervet hjerneskade kan språk og kommunikasjon til barn og unge være rammet på ulikt vis og i ulik grad. Noen kan miste språket helt eller delvis, og vil ha behov for en alternativ måte å kommunisere på. Andre kan få ulike former for språkvansker som de vil trenge hjelp og støtte til i utviklingen.

Språk og kommunikasjonsvansker