Hva er kompetanseløftet? | www.statped.no

Kompetanseløftet

Hva er kompetanseløftet?

Kompetanseløftet bidrar til at kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse som er så tett på barn og elever at alle får et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud, ikke minst barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. 

Målgruppen for kompetanseløftet er

  • ansatte i barnehager og skoler
  • barnehage- og skoleeiere
  • ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste
  • andre tverrfaglige tjenester i kommuner og fylkeskommuner

Kompetanseløftet startet høsten 2020 og varer i fem år. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret for kompetanseløftet.

I femårsperioden skal offentlige og private barnehage- og skoleeiere opparbeide seg nødvendig kompetanse for å ivareta barn og elever med behov for tilrettelegging. Statped bistår med kompetansebygging på feltet.

Hoveddelen av kompetanseløftet vil inngå i en felles tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling.

Side 2 av 5

Kompetanseløftet fører til at Statpeds tilbud og tjenester til kommuner og fylkeskommuner blir endret og rettet mot barn og elever med varige og omfattende behov.

Spørsmål og svar

Kompetanseløftet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!