Statpeds tjenester i kompetanseløftet | www.statped.no

Kompetanseløftet

Statpeds tjenester i kompetanseløftet

Drøft kompetansebehov og tiltak med oss

Drøfting

Drøft kompetansebehov og tiltak med oss.

Send oss en e-post

Bistand

Få bistand til kompetansehevingstiltak.

Fyll ut og send skjema

Refleksjon om inkluderende praksis

Statped har utviklet to refleksjonsverktøy for inkluderende praksis, et for skole og et for barnehage. Verktøyene kartlegger skolers/barnehagers inkluderende praksis ved at personalet fyller ut et digitalt påstandsskjema.

Digital didaktikk og inkludering (DDI)

Praksisnære og innovative e-læringsmoduler for å fremme inkluderende læringsmiljø i grunnskolen. PPT og enkeltskoler kan søke.

Side 4 av 5

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!