Til hovedinnhold

Kompetanseløftet

Tilskuddsordning

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehager og grunnopplæring er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å vurdere og planlegge kollektiv kompetanseutvikling i barnehagene og grunnopplæringen ut fra egne behov.

Barnehage- og skoleeiere gjennomfører kompetanseutvikling gjennom partnerskap med universiteter og høgskoler (UH-sektoren). Lokale behov ligger til grunn for å prioritere hvilke kompetansehevingstiltak som er aktuelle, og som blir satt i gang.

Side 5 av 5