Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

10. Inkludering ved hjelp av rollelek

Illustrasjon av to barn som leker. Et barn ligger på en benk, et annet barn bærer en bøtte.

Forklaring

Å utnytte dagligdagse hendelser i barnets liv, og bringe disse inn i rolleleken, kan gi mange holdepunkter. Til å begynne med bør leken bare lekes med én voksen, for deretter å invitere et annet barn inn i leken.

Eksempel

Rollelek med en voksen som deler barnets erfaringer med å legge seg i en stor dukkeseng. I videoen ser man at jeg viser barnet hvordan tegnet SOVE gjøres.

Her ser man at jeg venter til barnets bidrag var ferdig, før jeg svarer henne med å gjenta hennes lyder som var «ba, ba, ba, ba».

«Latesomlek» hvor barna leker at de de pusser tenner ved en stolpe i barnehagen. De er svært fornøyde og ser på og følger hverandre. Her ser vi at jeg som voksen er med i leken og støtter opp under at begge har fokus på lekens innhold som er å pusse tenner, drikke og spytte.

Rollelek med en voksen hvor jeg går inn i rollen som en som er syk og viser hvordan man kan leke at man kaster opp.

Her ser vi at jenta tar rollen som lege og leker med en jevnaldrende. Latesomleken er vedvarende, antagelig fordi dette er selvopplevd. Det blir ikke brukt mange tegn, men hun gjør tegnet for KASTE OPP.

Ryddelek med en gutt. Her ser vi at begge barna dytter store møbler på plass, dette gir mestringsfølelse som blir delt mellom barna.

Bilde av en jente og en gutt som dytter et bord.

Side 11 av 15