Til hovedinnhold

Tilrettelegging for samspill, språk og inkludering overfor barn med spesielle behov

12. Tema om følelser

Bilder av figurer som gjør tegnene sur, redd, sint, le, overrasket, gråte, irritert, fornøyd.

Forklaring

Å kunne beskrive egne og andre følelser kan hjelpe barnet til å forstå seg selv, til å bli sett og bli empatisk overfor andre.

Eksempel

Barnehagen hadde temaarbeid om følelser i mange uker. Vi hadde fokus på en følelse, ofte i et par uker. I samlingsstunden viste vi et stort bilde på 45 x 60 cm, som i bildeeksemplene over. Barna og de voksne fikk komme frem en og en i samlingsstunden og mime følelsen. En kort bok eller et eventyr der denne følelsen forekom ble lest på tegnspråk. Barna ble spurt om voksne for eksempel kunne gråte og om dyr, babyer eller eldre kunne ha denne følelsen. De store bildene ble hengt opp på veggen, i lav høyde, i en korridor i barnehagen. Når barna gikk forbi bildene, stanset de ofte opp og mimet de ulike følelsene for hverandre.

Vi benyttet også gymsalen til å dramatisere ulike følelser. For eksempel når det store bildet med følelsen sint ble vist, gikk alle barna og de voksne rundt og viste med tegn og kroppsspråk denne følelsen. Vi blunket med lyset i taket for å få oppmerksomheten til barna. Deretter viste vi et nytt bilde av an annen følelse. Barna og de voksne dramatiserte denne følelsen også, men det konvensjonelle tegnet (det man kan finne i en tegnordbok) ble også vist.

De voksne var bevisst på å kommentere hvilke følelser andre mennesker og dyr kunne ha. Vi knyttet også temaet følelser til kunst, vi viste for eksempel bilder av Edvard Munchs Skrik. I Vigelandsparken så vi blant annet på Sinnataggen og samtalte om de ulike statuene og hvilke følelser de uttrykte.

Side 13 av 15