Til hovedinnhold

Digital lese- og skrivestøtte

Eksempler på skrivestøtte

Skriverammer

Mange elever opplever at det er vanskelig å fylle papiret og å komme i gang med skrivearbeidet. Skriverammer bryter teksten ned i mindre og mer overkommelige deler.

Å ramme inn teksten handler om å gi eleven støtte i sin skriveprosess og gi mulighet til å formidle seg skriftlig. ​Skriverammer bidrar til å ramme inn teksten, gi god struktur og oversikt. Skriverammer er noe alle elevene kan ha glede av og for noen elever er det helt nødvendig for å kunne klare å formidle seg skriftlig. Hvor mye av teksten som skal rammes inn er avhengig av behovet til eleven.

Tankekart som skriveramme

Å bruke tankekart kan være en fin måte å bruke skriveramme på. Tankekart er visuelt og gir en god oversikt. Det kan også være en god støtte for elever som trenger mye støtte når de skal formidle seg skriftlig.

Her kan du se eksempler på bruk av skriverammer

Tegneserier

De fleste elever er godt kjent med tegneserier, og liker å bruke kombinasjonen med bilder og tekst. Tegneserie-formatet er en god måte å fortelle en historie på. For elever som strever med å produsere sammenhengende tekst kan det å bruke tegneserier være motiverende og bli en vei inn til skrivingen. Tegneserien kan blant annet brukes som en skriveramme, der du som lærer har rammet inn teksten og eleven skal fylle ut med bilder og snakkebobler. Bruk av tegneserie-formatet kan gjøre sammenhengen, den røde tråden” i fortellingen tydeligere. Tegneserie gjør det tydeligere for elevene hva som er innledning, hoveddel og avslutning.

Her er forslag på to læringsressurser du kan bruke for å lage tegneserier:

Strip Designer​

Creaza.com

Skrivestartere

Skrivestartere er støtte for å komme i gang med å produsere tekst. Skrivestartere kan for eksempel være å skrive til et bilde, der første setning eller en innledning allerede står. Videre kan en ha med forslag til ord som kan brukes i teksten for de som ønsker dette. Skrivestarter kan også være å se en kort inspirasjonsvideo eller forundringsvideo som en deretter skal skrive noe til. Maler for tankekart og kolonnenotat med stikkord kan også fungere som skrivestartere.

Side 14 av 18