Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Elektroniske ordbøker

Det er to hovedtyper av elektroniske ordbøker. Den ene er en programvare som kan installeres på pc-en, mens den andre er web-basert. Generelt kan vi si at web-baserte løsninger fungerer best. Vær oppmerksom på at dersom nettbaserte ordbøker skal brukes på eksamener og prøver, forutsetter det at eleven får tilgang til Internett. Flere web-baserte løsninger krever lisens eller betalende abonnement for å kunne bruke ordbøkene.

Det finnes ingen ordbøker som er spesielt gode for leselistbrukere. Nedenfor omtales noen løsninger. Noen ordbøker er som sagt egne program, mens andre er nettbaserte. For bøker i eget program er det laget dårlige tilpasninger for skjermleserprogrammene, mens i de nettbaserte løsningene må en bruke de verktøyene skjermleseren tilbyr for navigering i et web-grensesnitt.

Bokmålsordboka og Nynorskordboka

Dette er ei gratis nettbasert ordbok du finner på nettsida ordbøkene.no (ordbokene.no) . Ordbøkene er en videreføring av Språkrådet sin Bokmålsordlista og Nynorskordlisa. Språkrådet og Universitetet i Bergen står nå bak Ordbøkene.

Her kan du søke på norske ord i disse ordbøkene, enten i begge ordbøkene eller i en av dem. Skriv inn ordet i søkefeltet, og velg hvilken ordbok du vil søke i ved å trykke på knappen under søkefeltet.

Dersom ordet finnes, vil du nå få en oversikt over hvordan ordet kan brukes gjennom en del eksempler. For å se bøyingsformer av ordet, kan du trykke på lenka etter ordet i trefflista. Denne linken består av en bokstav og et nummer. Bøyingsformene kommer i en tabell nederst på sida.

De ulike skjermleserprogrammene viser sida litt ulikt. For å bli god til å bruke denne ordboka krever det at eleven øver på det spesielle med sida.

Ordnett

Ordnett finnes i to utgaver:

 • Nettbasert (standardutgave) på www.ordnett.no
 • Nedlastbar utgave (Ordnett pluss)

Her vil vi omtale bruk av den nettbaserte standardutgaven.

Installasjonsutgaven Ordnett Pluss bruker Apper for iOS, Android, Windows og Mac. Tidligere har vi frarådet denne versjonen, da den ikke fungerer med skjermleserprogramvare. Vi må komme tilbake til hvordan dette evt. virker i dag.

For Ordnett må en kjøpe lisens for å kunne bruke ordbøkene. Nettutgaven er god å bruke i det den har gode overskrifter å navigere etter. Når du har skrevet inn søkeordet og trykt Enter, kan du komme fort fram til oppslaget ved å hoppe til overskriften på treffsida. Eleven må nok øve litt for å bli kjent med nettsida for å bli en rask Ordnett-bruker.

WordFinder

WordFinder Software AS leverer elektroniske ordbøker for flere europeiske språk. Ordbøkene fungerer relativt bra for leselistbrukere.

Clue 9.1

Clue ASA fører ulike elektroniske ordbøker (www.clue.no). Ordbøkene fungerer relativt bra for leselistbrukere. Vi har blant annet god erfaring med å bruke den elektroniske ordboka sammen med JAWS.

Tidligere versjoner av Clue benyttet Clue Add-in og var tilgjengelige fra eksempelvis Word. Dette er nå erstattet med ClueXpress som integrerer Clue med alle andre programmer.

Vi anbefaler at Clue installeres på PC-en slik at en kan slå opp i ordboka direkte fra eksempelvis Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint og Outlook), Internet Explorer eller ved behov fra andre programmer. Programikonet ClueXpress kan med fordel legges i Start-menyen. Det er også mulig å la ClueXpress starte automatisk med Windows.

Programmet ClueXpress vises som et lite, transparent oppslagsvindu på skjermen. Når dialogvinduer er transparente (gjennomsiktige) vises ikke teksten på leselista. Teksten vises kun når det transparente dialogvinduet «treffer» musepekeren og blir fullt aktivt. Det betyr at når musepekeren dras over dialogboksen, vil teksten vises på leselista. Når programmet åpnes er det ingen garanti for at det treffer musepekeren og blir aktivt. For å gi ClueXpress riktig fokus (som om musepekeren står over dialogboksen) må en altså aktivere den «inaktive» dialogboksen ved at JAWS sendes til PC-markør. Dette gjøres med å taste Ins+- (minus) på NumLock-tastaturet. På bærbart tastatur benyttes Ins+- (bindestrek) når tastekombinasjonen er tilordnet som er beskrevet under.

Ordet som ønskes oppslått kopieres fra hvilket som helst program til oppslagsvinduet. Når ordet er kopiert, viser ClueXpress automatisk resultatet. Du kan også velge å skrive ordet du vil ha oversatt direkte i søkefeltet i ClueXpress. Tasten F3 uthever teksten i søkefeltet for innskriving. Det er også mulig å kopiere treffet fra ClueXpress til ønsket program.

Slik slår du opp i ordboka:

 • Start ClueXpress.
 • Programmet legger seg som en transparent dialogboks som er tilgjengelig via Alt+tab.
 • Ved oppstart annonseres søkefeltet med at talen sier "rediger". Skriv inn eller kopier ordet du ønsker å slå opp.
 • F3 uthever teksten i søkefeltet, og du kan skrive inn nytt søkeord.
 • Ved å trykke Enter vil talen annonsere søkeordet.
 • Treffet kommer (visuelt) automatisk fram ved skriving av søkeord eller ved innliming av ordet. For å lese treffet velges funksjoner for les videre på leselista. Talen sier ingen ting om treffet.
 • Ønsker du å kopiere fra treffet, flytter du markøren til ønsket posisjon i teksten ved hjelp av markørhenterne på leselista, markerer treffet med Ctrl+Shift+piltaster og kopierer med Ctrl+c.
 • Avslutte ClueXpress med Alt+F4.

Slik endrer du Dictionary:

 • Fokus må være i søkefeltet i ClueXpress.
 • Trykk Tab en gang (fokus settes til ikonet for innstillinger).
 • Ved å trykke Enter åpnes en ny dialogboks.
 • For å gi fokus til denne dialogboksen må du bytte til JAWS til PC-modus med (NumLock) Ins+- (minus/bindestrek).
 • Du får nå fokus på valgt Dictionary (f.eks. Norsk). Ved å tykke markørhenter på leselista åpner du oversikten over tilgjengelige Dictionaries.
 • Bla med piltaster opp/ned til du kommer til ønsket valg.
 • For å utføre valget av ønsket Dictionary trykkes Enter.
 • I denne dialogboksen er det også mulig å la ClueXpress starte med Windows.

Slik tilordner du tastekombinasjon ved bruk av bærbar PC

 • Start JAWS manager med Ins+F2.
 • Velg tastaturverktøy.
 • Velg default under Administrator’s Profil (feltet til venstre).
 • Trykk tab for å flytte fokus over til listevisningen (feltet til høyre).
 • Bla fram til RouteJawsCursorToPC.
 • Tast Ctrl+a for å velge; legg til tastetrykk.
 • Tast Ins og bindestrek (ønsket tastekombinasjon).
 • Tast Enter for å lagre, og bekreft tastetrykk med å svare Ja i dialogboksen.
 • Trykk Alt+F4 for å avslutte JAWS manager.

Side 28 av 67