Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

TalkBack - en enhet som snakker

De aller fleste Android-produkter leveres med en innebygd skjermleser, TalkBack, som formidler skjerminnholdet som kunstig tale. Det finnes også andre skjermleserløsninger for Android, men disse må du selv hente og installere.

Fra og med Android 4.0 er Googles egen skjermleser TalkBack installert som en integrert del av operativsystemet. TalkBack formidler skjerminnhold med kunstig tale, og kan også bruke lydsignaler og vibrasjonsvarsler for å informere om hendelser på skjermen. Skjermleseren er deaktivert som standard. Du kan selv aktivere TalkBack uten seende bistand, men dette forutsetter at enheten er ny, at den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, eller at snarvei for tilgjengelighet er slått på. Hvis du trenger å aktivere TalkBack på en enhet som alt er tatt i bruk, vil du sannsynligvis behøve hjelp fra en person som ser. Da aktiveres TalkBack under Innstillinger > Tilgjengelighet. Sett kryss for at TalkBack skal brukes, og bekreft valget.

Vi har sett eksempler på at TalkBack ikke lar seg aktivere uten syn på enheter som er tilbakestilt til fabrikkinnstillinger. Som hovedregel skal dette likevel fungere.

Dialogen for innstillinger kan ha varierende utforming, alt etter produsent og Android-versjon. Som eksempel er Innstillinger på Samsungs nettbrett delt opp i flere faner, der Tilgjengelighet er plassert under fanen Enhet.

I det følgende beskriver vi hvordan du som blind kommer i gang med en enhet som benytter Android 4.1 eller nyere. Framgangsmåten som beskrives nedenfor, er testet med godt resultat på flere ulike enheter.

Alternativ framgangsmåte for å starte TalkBack når du skal ta i bruk en ny enhet:

Noen nyere enheter med fysisk «hjem»-knapp lar deg starte TalkBack ved å trykke raskt tre ganger på «hjem»-knappen. Dette gjelder for noen nyere modeller fra Samsung. Kanskje finnes det også andre produsenter som har bygd inn denne funksjonaliteten, men dette kjenner vi ikke til.

 • Start opp enheten ved å gi «på»-knappen et langt trykk, gjerne 3-5 sekunder. På noen enheter vil du kjenne en kort vibrasjon etter noen sekunder, som tegn på at enheten er i ferd med å starte.
 • Sett to fingrer på skjermen så snart du vet at enheten er i ferd med å starte. La det gjerne være litt avstand mellom fingrene.
 • La fingrene bli på skjermen til enheten begynner å snakke.

Dette kan ta tid! Vi har erfart at det kan ta opp til et par minutter før enheten sier noe. Vi har også erfart at talen snakker høyt, og at lyden kan komme nokså brått på enkelte. Om du av en eller annen grunn fjerner fingrene fra skjermen på dette stadiet, kan du slå enheten av og på og begynne prosedyren på nytt. TalkBack vil gi beskjed på engelsk om at du må beholde fingrene på skjermen til du hører et pip hvis du ønsker å aktivere tilgjengelighetsfunksjonalitet.

Vær tålmodig!

 • Etter en stund skal det komme et lydsignal, og TalkBack skal begynne å snakke. Normalt vil TalkBack snakke engelsk i starten.
 • TalkBack vil presentere en kort introduksjonsguide for å la deg bli litt kjent med skjermleseren og hvordan du bruker den.
 • Så snart du har fullført introduksjonsguiden i TalkBack, er du klar til å sette opp enheten din. Du kan stille inn språk, dato og tid, koble enheten til et nettverk, og knytte den til en Gmail-konto eller lage en ny.

Du må ha en Gmail-konto for å kjøpe apper på Google Play.

TalkBack vil altså som oftest snakke engelsk til å begynne med, og engelsk vil være valgt som standardspråk på enheten. Det kan være lurt å beholde engelsk som språk på enheten til du har kommet deg gjennom oppstartveiviseren og har fått norsk tale på plass. Endrer du språket på enheten til norsk, som den innebygde talen ikke støtter, risikerer du at enheten slutter å snakke. Da vil du ha behov for seende assistanse for å komme videre.

I noen sjeldne tilfeller kan en oppleve at TalkBack ikke begynner å snakke i det hele tatt. Det har hendt at produsenter har sendt ut enheter uten ferdiginstallert stemme.

Etter å ha gått gjennom introduksjonsguiden til TalkBack skal du være i stand til å gå gjennom konfigureringen av enheten på egen hånd. TalkBack vil til enhver tid opplyse deg om hva du setter fokus på.

Under konfigureringen av enheten skal du skrive ett eller flere passord. Av sikkerhetsgrunner har noen produsenter satt TalkBack til å ikke annonsere navnet på knappene på tastaturet via høyttaleren når du kommer til et passordfelt. Løsningen er å koble en ørepropp til enheten. Da får du informasjonen du trenger for å kunne bruke tastaturet også på passordfelt. Vi vet at Samsung har valgt denne løsningen.

Stemmer i TalkBack

TalkBack Åpnes i et nytt vindu har ingen egen stemme, men er avhengig av en tekst-til-tale-motor – TTS-motor (eng. text to speech) – for å kunne snakke. Det er denne TTS-motoren som avgjør hvilke språk som er tilgjengelig, og hvilke stemmer som finnes for de ulike språkene.

På Google Nexus-modellene er Google TTS installert. Denne TTS-motoren har ennå ikke støtte for norsk, men har en utmerket stemme for engelsk og en del andre språk. Mange produsenter benytter Googles TTS-motor på sine enheter, men noen har valgt andre løsninger. Vi vet at Samsung har sin egen tekst-til-tale-motor som er valgt som standard på deres enheter. Vi kjenner til at noen nyere modeller fra Samsung er utstyrt med en versjon av Samsungs tekst-til-talemotor som også har fått norsk stemme.

Vi har tidligere observert eksempler på at produsenter har levert enheten med en tekst-til-tale-motor, men uten å forhåndsinstallere noen stemme. Resultatet blir en TalkBack som kan aktiveres, men som kun gir tilbakemeldinger med lydsignaler og vibrasjoner, uten å si noe. I slike tilfeller er seende assistanse helt nødvendig for å få på plass en stemme. Heldigvis ser dette ut til å være et tilbakelagt stadium; de eksemplene vi har sett, gjelder enheter som benyttet Android Åpnes i et nytt vindu 4.1 eller eldre.

Installere norsk tale til TalkBack

De aller fleste Android Åpnes i et nytt vindu-enheter leveres uten norsk tale. Det eneste unntaket vi vet om, er noen nyere modeller fra Samsung, der en nå (februar 2015) finner en noe gebrokken, men fullt forståelig norsk kvinnestemme.

Det finnes nå (februar 2015) tre tekst-til-tale-motorer for Android som tilbyr norsk tale. To av motorene er gratis, men du må kjøpe de stemmene du ønsker.

eSpeak

eSpeak er en TTS-motor med støtte for en lang rekke språk. eSpeak er helsyntetisk, dvs. at stemmene ikke er basert på menneskelige stemmer. Dette gjør at eSpeak er liten og responderer uhyre raskt. Uttalen er tydelig, men stemmene kan oppleves som robotaktige og lite behagelige å høre på. eSpeak benytter de samme stemmene for alle språk den støtter.

eSpeak finnes nå i flere utgaver på Google Play Åpnes i et nytt vindu. Gratisversjonen fra Eyes-Free Project ser ut til å ikke fungere med en del nyere enheter. Til gjengjeld finnes eSpeak også i en billig betalingsversjon fra Cainteoir Technologies. Den fungerer på nye Android-enheter og oppdateres ganske jevnlig. Denne versjonen koster rundt 9 kroner (desember 2014). Siden stemmene er de samme for alle støttede språk, er det selve TTS-motoren som koster penger.

Acapela TTS

Acapela TTS er en tekst-til-tale-motor med støtte for mange språk. For norsk tilbys tre stemmer; Bente, Kari og Olav. Stemmene koster for tiden 3,99 euro eller ca 30 kroner pr stykk (desember 2014).

SVOX Classic TTS

SVOX Classic TTS er en tekst-til-tale-motor som også har støtte for mange språk. For norsk tilbys stemmen Nora. Prisen er 29 kroner (juni 2014).

Av de tre tilgjengelige TTS-motorene anbefaler vi først og fremst Acapela, og eSpeak med et visst forbehold.

Grunnen til at vi ikke uten videre anbefaler SVOX, er først og fremst at stemmen som tilbys, er den samme som nå benyttes i Apple-produktene. Denne stemmen har fått en del kritikk for å være utydelig i uttalen, og mange norske brukere har klaget på den. Vår erfaring er at Android-versjonen av denne stemmen dessuten inneholder en del plagsomme uttalefeil. Til dette kommer at appen er vanskelig å bruke med TalkBack Åpnes i et nytt vindu. SVOX-appen har flere umerkede knapper. Imidlertid har utviklerne av denne appen gjort det enkelt å anskaffe stemmer. Tilgjengelige stemmefiler finnes både i gratis prøveversjon og betalingsversjon på Google Play.

Installere tekst-til-tale-motor

 • Gå til Google Play
 • Velg og aktiver knappen «Søk i Google Play»
 • Du får nå opp et redigeringsfelt, og skjermtastaturet kommer fram
 • Søk etter TTS-motoren du ønsker å installere og trykk på «Søk»
 • Finn appen du vil installere i resultatlisten og dobbelttrykk på den
 • Etter noen få sekunder kommer en ny side fram. Her finner du informasjon om appen
 • Klikk på knappen «Installer»
 • Du får opp en liste over app-tillatelser du må akseptere. Klikk på «Godta»
 • Så snart TTS-motoren er lastet ned og installert, kan du åpne programmet.

Installere norsk stemme i Acapellla TTS

 • Åpne Acapela TTS
 • Du får fram en liste over tilgjengelige stemmer
 • Bla deg nedover i listen til du finner de norske stemmene. De ligger langt nede i listen

For å bla deg nedover i listen, skyver du to fingrer oppover (fra deg) på skjermen. TalkBack vil normalt gi tilbakemelding med lydsignaler på en stigende toneskala for å vise at du beveger deg i retning slutten av listen.

 • Når du har funnet den stemmen du ønsker, dobbeltklikker du på den.
 • Du kan nå velge å høre en stemmeprøve eller kjøpe stemmen.

Dersom du ikke ønsker å kjøpe stemmen, men vil høre på flere stemmer før du bestemmer deg, kan du gå tilbake til listen over tilgjengelige stemmer. Finn og aktiver knappen «Tilbake» nederst på skjermen.

 • Kjøp stemmen.
 • Så snart kjøpet er fullført, laster du ned og installerer stemmen.
 • Gå til Innstillinger - Tilgjengelighet - Tekst til tale.
 • Velg TTS-motoren du ønsker å bruke.
 • Du får en advarsel. Den behøver du ikke ta hensyn til. Bekreft med OK..
 • Enheten skal nå begynne å snakke med den nyinstallerte stemmen.

Har du installert flere stemmer i samme TTS-motor, må du kanskje gå inn på innstillinger for motoren. Der kan du velge språket og stemmen du vil benytte.

Side 56 av 67