Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Personer med synsnedsettelse bruker IKT-verktøy på en annen måte enn seende. Mange seende bruker mus til å gi kommandoer til datamaskiner, mens synshemmede kan jobbe raskt og effektivt med bruk av hurtigtaster og menyer.

I denne ressursen viser vi hvordan blinde kan bruke datamaskiner på en mest mulig hensiktsmessig måte. Vi har samlet praktiske tips som gjør det lettere for synshemmede å bruke datatekniske hjelpemidler. Vi håper at denne ressursen kan være til hjelp for lærere og andre som underviser blinde elever i bruk av datatekniske løsninger.

De fleste blinde databrukere anvender Windows som operativsystem og Windows-basert programvare. Windows-baserte skjermlesere og programmer er derfor viet størst plass i denne ressursen.
Noen foretrekker Mac med operativsystemet macOS, som gir tilgang til innholdet på skjermen via skjermleseren VoiceOver.
En Chromebook kan brukes med skjermleseren ChromeVox.
Informasjon om hvordan de ulike operativsystemene og skjermleserne kan brukes av blinde, kan du finne i innholdsfortegneslen som hjelper deg å finne riktig tema.

Innenfor IKT skjer det en hurtig og fortløpende utvikling. Vi vil derfor prøve å oppdatere innholdet i denne nettressursen kontinuerlig.

For å lese hele ressursen som en sammenhengende tekst kan du velge lenka Vis hele dokumentet på denne forsiden.

Skrivemåter for tastekombinasjoner i beskrivelser av framgangsmåter

Vi har brukt fet skrift for tekst som skal skrives med tastaturet.

Taster som skal trykkes, er skrevet med fet skrift med + mellom. Alt+f betyr at Alt-tasten skal holdes nede samtidig som bokstaven f trykkes en gang.

Tastetrykk som refererer til valg i båndet i Microsoft 365, skal trykkes i rekkefølge, ikke samtidig. Dette er skrevet slik: Alt, n, u.

Valg i menyer og liknende er skrevet med kursiv.