Til hovedinnhold

IKT for punktskriftbrukere

Ressurser og veiledere

Her er det en samlet oversikt over andre nyttige IKT ressurser på Statped.no og sentrale veiledere fra UDIR ved bruk av skjermleserprogrammer.

Vi har også lenket til App-er som er omtalt på Statped.no.

Side 65 av 67