Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Forslag til undervisningsopplegg

Programmer hverandre!

La elevene jobbe sammen to og to. Den ene får i oppgave å lage en rute den andre skal gå. De bestemmer hva målet for ruta er.

  • Hvordan må eleven stå ved start?
  • Hvor mange skritt må eleven gå fremover?
  • Når må eleven snu?
  • Hvor mange grader må eleven snu seg?
  • Må eleven over noen hindre?

Elevene bytter på å programmere hverandre, og vanskelighetsgraden kan øke etter hvert. Skriftliggjør gjerne koden.

Tips: Hvis elevene må følge instruksene i blinde stiller det økte krav til at koden er presis. Instrukser som for eksempel "gå ut på gangen" blir da for upresise.

Lag en dans!

Å lage en danserutine ligner svært mye på det å lage en algoritme til en datamaskin. Vi planlegge hva vi skal gjøre, når vi skal gjøre det, og hvor fort det skal gå, og hvor mange ganger vi skal gjenta det.

  • Hvordan skal dansetrinnet se ut?
  • Skal vi bruke både bein og arm samtidig?
  • Skal vi snu oss rundt? Hvor mange grader for hvert steg?
  • Skal vi gjøre det samme flere ganger etter hverandre? (løkke)

La elevene jobbe sammen to og to. Hver gruppe kan prøve sin dansekode på en litt større gruppe.

Side 7 av 33