Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Scratch web-basert

Skjermdump Scratch med blokkprogrammering.

Hvordan virker det?

Scratch er et blokkbasert programmeringsspråk. Det kan brukes til å utvikle animasjoner, spill og historier som du deretter kan dele med andre.

Scratch-appen fungerer på den måten at du drar blokker fra en meny over til et kodeområde. Hver blokk representerer en spesiell instruksjon, og på den måten bygger du opp en programkode.

Du kan også bruke Scratch til å programmere micro:bit, Lego WeDo og Lego Mindstorms, og til å bruke musikk og tekst-til-tale. Scratch er tilgjengelig både som skrivebordsapp og som nettversjon.

Nettside: scratch.mit.edu.

Tilrettelegging for elever med synshemming

Scratch er utfordrende å bruke for elever med synsnedsettelse. Spesielt gjelder det hvis du skal lage animasjoner eller spill, der det vil foregå mye bevegelse i skjermbildet. Det er dessuten vanskelig å slippe blokkene på riktig sted, særlig når blokk-elementene ligger inne i hverandre. Det er kun elever med moderat synssvekkelse som leser visuelt som vil kunne ha mulighet til å mestre Scratch.

I appen kan blokkene i koden forstørres ved hjelp av forstørringsknappene nederst til høyre i kodeområdet. Det er kun det som ligger i kodeområdet som blir forstørret. For å forstørre hele programvinduet, kan du aktivere Windows forstørrelsesprogram. Har eleven behov for å justere farger eller kontrast, kan du prøve Windows fargefiltre. Windows Høykontrast har ingen virkning på skrivebordsappen, men kan brukes med nettversjonen.

På iPadOS vil du på samme måte kunne bruke zoom for forstørring, eventuelt kombinert med zoomfiltre for fargeinvertering og kontrastforsterkning. Eventuelle tilpasninger må prøves ut med den enkelte elev på forhånd.

Når du skal kjøre programmet du har laget, kan det lønne seg å vise scenen i fullskjerm, slik at figuren blir større. Scenen kan også forstørres i nettleseren.

MERK: Scratch er ikke egnet for elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt eller for elever som bruker punktskrift.

Forslag til undervisningsopplegg

Tips og ideer

  • Elever med moderat synssvekkelse som leser visuelt kan klare å bruke Scratch, men det må først prøves ut i samarbeid med eleven.
  • Vurder behovet for Windows forstørrelsesprogram og/eller fargefiltre i Windows (Win+U) i samarbeid med elev.
  • Vurder behovet for zoom kombinert med zoomfiltre i iOS (Innstillinger > Tilgjengelighet > Zoom) i samarbeid med elev.
  • Kjør animasjoner og lignede i fullskjerm.Scratch kan ikke brukes for elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt eller for elever som bruker punktskrift.
  • Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for elever med nedsatt syn.
  • Tilpasningsmuligheter på iPad for elever med nedsatt syn.

Side 21 av 33