Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

Underlag til roboter

Hvordan virker de?

Underlag med rutemønster er veldig godt egnet til bruk sammen med roboter som Bee-Bot, Blue-Bot og Cubetto. Rutene kan inneholde tekst eller bilder. Underlagene gir deg mulighet til å lage spennende oppgaver der elevene skal programmere roboten til å forflytte seg i rutemønsteret. Det finnes underlag å få kjøpt, men du kan lage like gode underlag selv. Underlagene vi beskriver her, kan brukes med alle roboter som har skrittlengde lik 15 cm. Det vil si at når roboten beveger seg ett skritt, vil den flytte seg fra én rute til den neste.

Eksempel på underlag med rutemønster. Rutene representerer typiske rom man finner på en skole. Rutene er merket i visuell skrift og punktskrift. Bilde 2: Eksempel på underlag med rutemønster. Rutene inneholder tallene fra 1 til 12. Rutene er merket i visuell skrift og punktskrift.
Bilde 1: Eksempel på underlag med tall. Bilde 2: eksempel på underlag med bokstaver og figurer.
Underlag i form av en labyrint laget av tre.

Tilrettelegging for elever med synsnedsettelse

Når du bruker underlag eller matter, kan det være vanskelig for elever med synsnedsettelse å forstå sammenhengen. En typisk oppgave kan være at roboten skal programmeres til å flytte seg fra et sted til et annet på underlaget. Da må eleven planlegge en vei som de deretter må programmere roboten til å utføre. Tilrettelegging er derfor avgjørende.

Garn og tape kan brukes til å markere grensene mellom rutene.

Du lager ditt eget underlag slik: Bruk en forholdsvis stor papplate, eller en del av en voksduk. En voksduk vil gjøre det enklere å frakte/pakke bort underlaget, men pass på at limet/tapen er sterk nok til å ikke løsne når den rulles sammen.

Lag et rutemønster (15 x 15 cm.) og fyll rutene med tall, bokstaver, tekst, bilder eller lignende. Fyll gjerne rutene helt slik at innholdet blir så stort som mulig. Sørg også for at innholdet har god kontrast. For at elever med alvorlig synssvekkelse som leser visuelt eller elever som bruker punktskrift skal forstå ruteinndelingen, går det an å legge en tynn strek med lim på grensen mellom rutene. Da kan elevene kjenne hvordan rutemønsteret er inndelt. Pass på at ikke streken bli så tykk at roboten ikke klarer å bevege seg fra en rute til en annen. Merk hver rute i punktskrift hvis det er behov for det. Du bør også vurdere å lage et kart i mindre format med punktskrift som gir oversikt over underlaget.

Elev som kjører Blue-Bot på et underlag.
Bilde 1: Underlag der rutene er laget med tøystoff. Hver rute har stoff med ulik tekstur. Bilde 2: Underlag der rutene inneholder ulike dyr. Underlaget brukes sammen med appen Sound Touch.

Husk:

  • Bruk underlag med ruter som er 15 x 15 cm.
  • Sørg for at innholdet i hver rute er stort nok og med god kontrast.
  • Merk rutenettet taktilt (for eksempel med en strek med lim, eller tape med tråd under).
  • Merk rutene i punktskrift.
  • Lag et taktilt oversiktskart over matta.

Side 17 av 33