Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

MatataLab - robot

Hvordan virker den?

MatataLab er en koderobot som kan programmeres på mange måter. Kodesettet (grunnsettet) består av et kontrolltårn, en robot, kodebrikker, et landskapsbrett og diverse landskapsfigurer. Brikkene legges på et brett foran et kontrolltårn. I tårnet er det et kamera som leser av koden og sender den trådløst til roboten.

rutemønster med hindringer

Kodebrikkene har taktile merker som angir hvilken vei de skal ligge, og passer bare i denne posisjonen på kodebrettet. Kodebrikker som har ulike verdier, har også et hjul med taktile kjennetegn som er enkelt å dreie på. Koderoboten har et ansikt slik at du kan se hvilken vei som er fremover for den. Øynene har lys, og kan kjennes taktilt.

Kodebrikke med hjul og ulike verdier

Det følger med mye ekstrautstyr til Matatalab. Den kan kodes med notebrikker, slik at man kan lage musikk. Man kan også bruke en sensor som gjør at Matatalab kan kodes på flere måter. Den kan da styres som Cubetto og Blue-Bot ved fysiske knapper oppå selve roboten. Knappene er taktile og enkle i bruk.

Matatalab-kart. Settes sammen ved hjelp av magneter.

Man kan også kjøpe et taktilt kart som tilbehør. Kartet er vist på bildet over. Dette er enkelt å sette sammen, og man kan sette inn historier og bilder som følger med, eller lage egne. Kartet gir en god oversikt for elever med synssvekkelse og gir mulighet for både god kontrast og taktile kjennetegn.

Det finnes en egen app for Matalab-roboten, som heter MatataCode. Her kan man sette sammen blokker for å styre Matata-roboten. Det er mulig å forstørre med forstørring på smarttelefon og nettbrett. Dette gjør at man fort mister oversikten, den fungerer derfor dårlig for barn/elever med en synssvekkelse.

Tilrettelegging for elever med synshemming

Mange av kodebrikkene har dårlig kontrast for elever med nedsatt syn. Statped har forsøkt å tilrettelegge brikkene på ulike måter. På ulike brikker har vi tegnet på de hvite pilene med sort tusj, markert dem taktilt med lim, og merket dem med punktskrift. Dette har gjort brikkene enklere å bruke for elever med nedsatt syn, men vi har også opplevd at kontrolltårnet kan få vansker med å lese av koden. Vi tror det kommer av at vi har endret utseende på brikkene, og det da kan bli gjenskinn i det taktile limet og punktmerkingen. Det kan være mulig å punktmerke brikkene på undersiden.

To barn som klapper for å få koden til å begynne.

Batteritiden på Matata-roboten har opplevdes som noe kort, men holder fint til en undervisningsøkt.

Sensoren kan styres med taktile knapper. Det er ikke satt en fast avstand for hvor mye Matata-roboten beveger seg når man holder knappene inne. Dette er en stor ulempe for elever med synssvekkelse. Når man lager et program med sensoren går den 10 cm, og dette er derfor kun et problem i begynneropplæringen når man styrer Matata-roboten med sensoren direkte.

Musikkbrikkene fungerer godt som de er, for elever med synssvekkelse. Som vist i undervisningsopplegget under, kan disse brukes for enkel innlæring av punktskriftnoter.

Sensorens ekstrabrikker som gir mulighet for lyd- og bevegelsestilbakemelding, er enkle å bruke for elever med synssvekkelse.

to barn som lager musikk med Matatalab.

Undervisningsopplegg

Tips og ideer

Matatalab har mye annet ekstrautstyr som ikke er tatt med her, da det ikke er så relevant for denne elevgruppa.

Side 15 av 33