Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Hurtigtaster Windows skjermleser (Windows 10)

Aktiver og deaktiver

Ctrl + Win + Enter

Starte opplesning fra markør

Caps Lock + R

Lese bokstav mot høyre/ venstre

Piltast høyre/ venstre

Lese ord mot høyre/ venstre

Ctrl + piltast høyre/venstre

Lese setning over/ under

Piltast opp/ ned

Lese forrige setning

Caps Lock + Ctrl + M

Lese setning der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl +, (komma)

Lese neste setning

Caps Lock + Ctrl + . (punktum)

Lese neste avsnitt

Caps Lock + Ctrl + J

Lese avsnittet markøren er plassert i

Caps Lock + Ctrl + K

Lese neste avsnitt

Caps Lock + Ctrl + L

Lese siden der markøren er plassert

Caps Lock + Ctrl + I

Lese forrige side

Caps Lock + Ctrl + U

Lese neste side

Caps Lock + Ctrl + O

Side 52 av 52