Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Nyttige hurtigtaster i Word (Windows 10)

Åpne dokument

Ctrl + O

Nytt dokument

Ctrl + N
Skriv ut

Ctrl + P

Lukke dokument

Ctrl + F4

Lagre

Ctrl + S

Lagre som

F12

Angre siste handling

Ctrl + Z

Gjenta siste handling

Ctrl + Y

Klippe ut merkert tekst

Ctrl + X

Kopiere markert tekst

Ctrl + C

Lime inn tekst

Ctrl + V

Merk alt

Ctrl + A

Markere deler av teksten

Skift + piltaster

Sette inn sideskrift

Ctrl + Enter

Øke skriftsstørrelse

Ctrl + 8

Minske skriftsstørrelse

Ctrl + 7

Slå av og på båndet i Word

Ctrl + F1

Starte Les høyt

Ctrl + Alt + Mellomrom

Zoome

Ctrl + musehjulet

Linjeavstand - enkel

Ctrl + 1

Linjeavstand halvannen

Ctrl + 5

Linjeavstand - dobbel

Ctrl + 2

Oppgaver

Side 29 av 52