Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

Lesehastighet og «helordslesing»

Det er stort fokus på lesehastighet i skolen og det finnes mange programmer som lover økt lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere en sikker avkodingsstrategi, slik at nøyaktig lesing oppnås. Fokus på kun lesehastighet for disse elevene kan føre til gjetting og avsporing.

Hurtigleseprogram finnes både for PC, nettbrett og smarttelefoner, og lover økt lesehastighet og en mer effektiv lesing. Programmene tilbyr små mengder tekst på skjermen på ulike vanskenivå. Teksten vises på skjerm som enkeltord og setninger for å tilpasse tekstmengden slik at teksten kan leses hurtig.

For elever med fonologiske vansker og dysleksi bør målet for leseopplæringen være å oppnå en grunnleggende forståelse for det alfabetiske prinsipp og en sikker fonologisk avkodingsstrategi. Når dette er etablert kan eleven lese alle tenkelige ord selv om det går sakte. Det er bedre å kunne lese sakte og nøyaktig enn raskt og unøyaktig og dermed misforstå innholdet.

«Helordslesing ikke veien å gå for svake lesere»

Side 9 av 11