Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

God tilrettelegging er viktig for at mennesker med lese og skrivevansker skal fungerer godt i utdanning og arbeid.