Til hovedinnhold

Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

Lesetips om tiltak ved lese- og skrivevansker

Mest effektivt å gi førsteklassinger hjelp for lesevansker, Utdanningsforskning.no, hentet fra Lesesenteret

Å lykkes med lesing – Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring, Kjersti Lundetræ, Finn Egil Tønnessen 2. utgave 2021 Gyldendal

Når skriftspråket blir utfordrende, Utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene pdf (Lesesentret)

Merk språket – skriv og les, Jørgen Frost, 2020 InfoVest forlag

Når lesing er vanskelig, Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne, Vigdis Refsahl, 2012 Cappelen Damm

Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder (pdf), Oddhild Godøy og May-Britt Monsrud, 2011 Statped

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring, Toril Karstad, 2020 Universitetsforlaget

Side 11 av 11