Til hovedinnhold

Multifunksjonshemming

Hva er multifunksjonshemming?

Multifunksjonshemming er ingen diagnose, men en kategori som favner mennesker med store og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Funksjonsnedsettelsene har bakgrunn i en omfattende dyp og alvorlig utviklingshemming, kombinert med andre vansker knyttet til for eksempel motorikk, syn, hørsel eller sykdom.

Samspill

Mennesker med multifunksjonshemming er avhengige av samspillspartnere som forstår dem uten ord, og som gjennom oppmerksom tilstedeværelse og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger.

Tilbud

I barnehager og skoler er det nødvendig å utvikle tilbud som i høy grad er skreddersydd til den enkeltes forutsetninger og behov. Det fysiske miljøet må bli utformet slik at det er mulig å drive aktiviteter som fremmer læring, trivsel og helse.

Mål

Her er forslag til fem mål knyttet til elever med læringsmål som avviker fra læreplanen. Mål som kan være aktuelle for å utvikle læringsmål og planlegge pedagogisk innsats, er

  • egenomsorg (å kunne ta vare på seg selv, kropp og helse)
  • kommunikasjon (å kunne gjøre seg forstått og forstå andre)
  • nærhet og samhørighet (å ha kontakt med og tilhørighet til andre mennesker)
  • verdsatte sosiale roller
  • praktiske ferdigheter

Side 2 av 8