Til hovedinnhold

Multifunksjonshemming

Hva er multifunksjonshemming?

Multifunksjonshemming er ingen diagnose, men en kategori som favner mennesker med store og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Funksjonsnedsettelsene har bakgrunn i en omfattende dyp og alvorlig utviklingshemming, kombinert med andre vansker knyttet til for eksempel motorikk, syn, hørsel eller sykdom.

Samspill

Mennesker med multifunksjonshemming er avhengige av samspillspartnere som forstår dem uten ord, og som gjennom oppmerksom tilstedeværelse og med fysisk nærhet søker å gå inn i felles meningsskapende handlinger.

Tilbud

I barnehager og skoler er det nødvendig å utvikle tilbud som i høy grad er skreddersydd til den enkeltes forutsetninger og behov. Det fysiske miljøet må bli utformet slik at det er mulig å drive aktiviteter som fremmer læring, trivsel og helse.

Mål

Utdanningsdirektoratets Veileder Spesialundervisning, kapittel 8, Planlegging og gjennomføring – fase 5 (udir.no) foreslår fem mål knyttet til elever med elever med læringsmål som avviker fra læreplanen. Disse er aktuelle for å utvikle læringsmål og planlegge pedagogisk innsats:

  • Kommunikasjon
  • Praktiske ferdigheter
  • Egenomsorg
  • Nærhet og tilhørighet
  • Verdsatt sosial rolle

Side 2 av 8