Multifunksjonshemming | www.statped.no

Multifunksjonshemming

Barn, unge og voksne med multifunksjonshemming har flere funksjonshemminger som er gjensidig forsterkende. Den enkelte trenger mye oppfølging og støtte for å utnytte ressursene sine. 

 

Multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi

Les «Tilhørighet, deltagelse og engasjement» av Tonje Lovang og Knut Slåtta, Statped. 

Dette er den ene av to kapitler med tema multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi «Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv». 

Les artikkel

Multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi

Les «Små prosjekter i sneglefart - små for hvem?» av Ena Caterina Heimdahl og Helene Fulland, Statped. 

Dette er det ene av to kapitler med tema multifunksjonshemming og inkludering i Statpeds antologi «Fellesskap i lek og læring. Spesialpedagogikk i et inkluderingsperspektiv». 

Les artikkel

Verktøy for å forstå smerte

Pediatrisk smerteprofil og Non-communicating Children’s Pain Checklist er utviklet for mennesker med kommunikasjonsutfordringer. Verktøyene brukes over hele verden og er oversatt til norsk.

Les mer om Pediatrisk smerteprofil

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Gå til temasiden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!