Til hovedinnhold

Stemmevansker

Kjønnsdysfori - stemme og kommunikasjon

Transpersoner og andre innenfor kjønnsmangfoldet er en økende populasjon nasjonalt og internasjonalt. Stemmen er en viktig del av en persons identitet og personlighet. Bevisstgjøring og trening/modifisering av stemme og kommunikasjon kan være viktige bidrag ved dysfori (sterkt ubehag, angst, depresjon knyttet til stemmen). Målene er å redusere dysfori og forbedre livskvaliteten.

Kjønnsinkongruens oppstår når kjønnet tildelt ved fødsel, ikke samsvarer med kjønnsidentiteten. Det kan av den grunn oppstå dysfori knyttet til blant annet stemmen, dens resonans, stemmeleie, artikulasjon, volum og intonasjonsmønster. Mange transkvinner oppsøker logoped for å få veiledning og stemmetrening slik at stemmen gjenspeiler deres identitet. Transmenn kan også oppleve utfordringer med stemmen.

Logopedisk tilnærming tar utgangspunkt i den enkeltes behov og mål, i tråd med nye internasjonale retningslinjer (WPATH, 2022).

I 2020 kom det en ny nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbud til personer med kjønnsinkongruens fra Helsedirektoratet i Norge. Logoped er anbefalt som en viktig fagperson i tjenestetilbudet. Det er et økende behov for logopeder med kompetanse på dette feltet.

Utredning av Kjønnsdysfori

Side 13 av 14

Fagartikler

Å finne ens egen stemme– logopedens rolle og betydningen av individets påvirkningskraft for stemmemodifisering

Av Anna Margareth Breivik og Marit Blørstad Pedersen. Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi 2/2022

Effekt av teknikkene twang og medialisering i modifisering av stemmen hos transkvinner
Av Britt Bøyesen og Øydis Hide. Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift for logopedi 3/2022

Standards of Care for the Health of Transgender and Gender Diverse People  
Av E. Coleman et al.  publisert i International Journal of Transgender Health (2022)