Til hovedinnhold

Matematikk

Grafiske framstillinger og diagrammer

Grafiske framstillinger og diagrammer gir en visuell oversikt over et tallmateriale. Denne måten å framstille tall på, er ikke alltid så godt egnet for elever med synsnedsettelser. I arbeid med egenskaper til tallmateriell kan det være bedre å bruke taktile grafer og diagrammer. For dem med nedsatt syn kan det være aktuelt å forstørre og forenkle framstillingene. Disse gir likevel ikke samme oversikt som seende elever får av visuelle framstillinger, og må derfor suppleres med muntlig eller skriftlig informasjon.

Side 8 av 11