Til hovedinnhold

Matematikk

Modellering

Mange lærebøker bruker visuelle framstillinger for å arbeide med modellering. For elever som bruker punktskrift kan det være lite hensiktsmessig å bruke slike framstillinger. For å eksperimentere med modellering er det derfor ofte bedre å jobbe med konkreter. Eleven kan også modellere gjennom muntlige eller skriftlige beskrivelser. I mange tilfeller vil dette være den beste framgangsmåten.

Side 7 av 11