Til hovedinnhold

Matematikk

Ressurser, veiledere og læremidler

Statped har utarbeidet ressurser og veiledere som hjelper lærere å legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte av visuell tilrettelegging.

Ressursen Matematikk for elever med blindhet og svaksynthet er rettet mot tilrettelegging for elever på småskoletrinnet. Her finner du veiledning til matematikkbok i punktskrift, samt videoer og forslag til aktiviteter.

Veileder i matematikk for elever med synssvekkelse 5.-7. trinn handler om tilrettelegging for elever på mellomtrinnet som arbeider visuelt. Veilederens innhold er relevant også for yngre og eldre elever.

For elever som bruker punktskrift er det utarbeidet veiledere som gir en innføring i hvordan leselist og PC kan brukes i matematikk:

Statped utvikler også materiell som kan brukes i undervisning.

Side 11 av 11