Til hovedinnhold

Tourettes syndrom

Hva er Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom (TS) er en nevroutviklingsforstyrrelse, det vil si en forstyrrelse i funksjoner som er forankret i sentralnervesystemet. TS kjennetegnes av ufrivillige bevegelser og lyder som kalles tics. Kjennetegn ved tics er at de er plutselige, ikke rytmiske, formålsløse, gjentatte og ufrivillige.

For at diagnosen TS kan stilles, skal barnet ha eller ha hatt flere motoriske tics og minst ett vokalt tics. Tics skal ha vært til stede i mer enn 12 måneder, men de behøver ikke å ha vært til stede hele tiden eller samtidig. Vokale tics trenger ikke å forekomme på diagnosetidspunkt. Det er tilstrekkelig at det beskrives at det har vært til stede tidligere. Det vanlige er at tics kommer og går. De endrer seg i karakter, kan forsvinne i perioder og så komme tilbake. Det er vanligst at de første ticsene opptrer i 5–7 – årsalderen, med de kan vise seg både tidligere og senere enn dette. Studier har vist at TS har en arvelig komponent, men det synes å være ulike kombinasjoner av forskjellige gener og miljøfaktorer som kan gi tilstanden.

Forekomsten av TS oppgis til å være ca. 1 % hos barn. Tilstanden forekommer 3–4 ganger hyppigere hos gutter enn hos jenter, og er rapportert blant mennesker over hele verden.

Ikke alle med tics har TS

TS er en av flere ticstilstander. Kun å ha enten motoriske eller vokale tics kalles kronisk ticsforstyrrelse. Andre har tics i kortere perioder (mindre enn 12 måneder) og dette kalles forbigående tics. Forbigående tics er relativt vanlig hos barn, særlig i førskolealder.

Møt Magnus 7 år

Vil du vite mer om Tourettes syndrom

Side 2 av 8