Til hovedinnhold

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom og overganger

Elever med TS er sårbare for overgangene i løpet av en skoledag.

Overgangene har ofte mindre struktur, og kan fort bli kaotiske, støyende og uoversiktlige. Endringer som skjer kan være vanskelig å forholde seg til.
Mange elever med TS opplever endringer som overraskelser, avlysninger, eller annerledes timeplanen som ekstra strevsomt.Noen trenger tilrettelegging slik at ikke overgangene i skolehverdagen skaper unødig stress.

Ole 12 år

"Jeg vil bare at det skal være en helt vanlig dag."

Ulike typer av overganger

Det finnes store overganger, som overgangen fra barnehage til skole, fra barneskole til ungdomsskole, deretter til videregående skole, og fra skole til jobb. Andre overganger er mindre, det kan være fra ett klassetrinn til et annet, skifte av lærer, overgang fra en læringsaktivitet til en annen, eller fra en arbeidsøkt til en liten pause. En annen er overgangen mellom hjem og skole eller fra lystbetont aktivitet til pålagt aktivitet. Uansett hvor stor eller liten overgangen er, representerer disse situasjonene en endring som kan være ubehagelig å håndtere.

Sissel 11 år

"Når læreren min er syk er det vanskelig. Jeg liker ikke å ha vikar. Han gir oss andre oppgaver og det er vanskelig å jobbe. Timen blir ikke slik som den skal være.

Alt føles feil. Jeg blir stresset og får flere tics."

Elever med TS trenger bedre tid og vil kunne håndtere overganger bedre hvis de blir forberedt i god tid. Å introdusere en overgang tidlig og gradvis, vil kunne gjøre det lettere. For eksempel vil det være lurt å besøke ungdomsskolen og hilse på noen av lærerne på våren, og ikke vente til august. Så fort en lærer vet om noe som vil endre skolehverdagen, bør eleven med TS få vite om det. Samtidig vet vi at det er individuelle forskjeller, og at det for noen fungerer bedre å vente med introduksjon av endringer til det aller siste. Her kan det være lurt å alliere seg med foreldre, som kjenner sitt barn best, og som kan gi gode råd.

"Om ti minutter skal vi pakke sammen.”

Dette kan være en frustrerende beskjed å få, fordi eleven  har liten oppfatning av hva ti minutter føles som. En visuell dagstavle der et lys teller ned til neste aktivitet, kan være hjelpsomt for disse elevene.

Generelt vil en elev med TS ha nytte av en godt strukturert og forutsigbar skoledag. Vi har laget en temaside om struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy, blant annet:

  • Forberedelse med kart, bilde og video
  • Planer og kalender
  • Oppskrifter
  • Organisering og lagring av skolearbeid
  • Tid og påminnelser

Eksempler på hjelpemidler elever med TS kan søke om via NAV hjelpemiddelsentral

Informasjon om hvordan du søker på hjelpemidler via nav.no

Smartklokke er et nyttig redskap for å gi struktur, oversikt og forutsigbarhet

Smarttelefoner har innebygde apper og funksjoner som kan bidra til å gi oversikt, og dermed lette overganger. På denne måten kan smarttelefonen fungere som et hjelpemiddel om skolen tillater dette.

Visuelle timere gir et visuelt estimat av hvor lang tid det er igjen før en aktivitet eller oppgave skal avsluttes og overgangen skal finnet sted.

Små tidsstaver er et annet hjelpemiddel som kan lette overganger. Disse finnes i ulike tidsintervaller. Eleven kan gjøre en avtale med lærer om hvor lenge han/hun skal jobbe med en aktivitet. Timeren settes på, og eleven kan følge med på lyset hvor lenge som gjenstår. På denne måten blir aktiviteten rammet inn tidsmessig ved hjelp av en visuell timer, og det er lettere å holde ut og å avslutte til avtalt tid.

Side 8 av 8