Tourettes syndrom

Tourettes syndrom diagnostiseres, etter bestemte kriterier, på bakgrunn av observerte tics. Elever har potensial til å fullføre ordinær utdanning og ha et godt sosialt liv. Gode relasjoner til nære voksne er en viktig beskyttelsesfaktor. Behov for å tilrettelegge varierer, ofte avhengig av følgetilstander. De vanligste er ADHD, tvangslidelse (OCD), motoriske vansker og dyskalkuli.

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Les mer om Tourettes og teknologi

Hvordan kartlegge "triggere"?

Kartlegging av «Triggere» - Tvang, tics, raseri, sinne er en veileder for lærere som skal tilrettelegge for elever med Tourettes syndrom.

Last ned veilederen

Sosial fungering med nettbrett og mobil

Barn og ungdom som strever med sosialt samspill, trenger å øve på de situasjonene som tas for gitt at alle kan mestre. Sosiale historier og oppskrifter kombinert med ulike funksjoner i digitale verktøy, kan styrke sosial forståelse og fungering. I denne ressursen kan du lese mer, få tips og ideer gjennom konkrete eksempler.