Oppfølging og videreutvikling | www.statped.no

Oppfølging og videreutvikling

Når du har gjort en grundig kartlegging, valgt et egnet hjelpemiddel og kommet i gang med tiltakene, så vil det alltid være behov for å se på hvordan man kan videreutvikle kommunikative ferdigheter.

Teamarbeid

I Utdanningsdirektoratet sin ASK-veileder for skole og barnehage anbefales å opprette et ASK-team i arbeidslaget rundt personen som skal bruke ASK. Dette teamet bør møtes jevnlig, og må koordineres av en kommunal instans. Gjerne noen som har jevnlig kontakt med personen som bruker ASK. Foreldre og pårørende bør ha en plass i dette teamet.

Teamet bør lage en kommunikasjonsplan som sikrer oppfølging av ASK-intervensjonen, opplæring av både personen selv og kommunikasjonspartnere, samt avklarer hvem som har ansvar for å følge opp avtalte tiltak til hvilken tid. Planen bør også beskrive behovet for kontortid og tid til å utvikle kompetanse hos kommunikasjonspartnere.

Avsatt tid til utvikling av språket

Alle kommunikasjonshjelpemidler krever jevnlig oppdatering for å sikre kommunikativ – og språklig utvikling.

Både papirbaserte og elektroniske kommunikasjonshjelpemidler vil kreve ukentlig oppfølging med programmering og tilrettelegging for nye ord. Dette er forankret i Barnehagelovens § 39 og Opplæringslovens § 2.16/ 3.14.

Opplæring 

Å lære og kommunisere på en annen måte enn med tale, krever god ASK- kompetanse hos de som skal lære personen dette. Forslag: Det er derfor viktig at de som arbeider med ASK har mulighet til å få opplæring i bruke.

Kommunikasjon gjennom skriftspråk

Opplæring i lesing og skriving skal alltid inngå som et tiltak i en ASK-oppfølging. Personer som lærer seg å lese, vil få nærmest ubegrensede muligheter til å kommunisere selvstendig.

Revurderinger

I oppfølging av kommunikasjonsløsninger vil det være behov for å gjøre både reutredninger og revuderinger med jevnlige mellomrom.

Mennesker utvikler seg og lærer seg nye språklige og motoriske ferdigheter, og kan da ha behov for nye utredninger, både rundt språklige ferdigheter, kommunikasjonsløsninger og betjeningsformer.

I noen tilfeller vil det også være behov for nye tjenester.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!