Til hovedinnhold

Autisme og tilleggsvansker

Epilepsi

Det er en økt forekomst av epilepsi hos personer med autismespekterforstyrrelser (ASF). Det kan være en utfordring å skille epileptiske anfall fra atferd som skyldes autismespekterforstyrrelser (ASF). Å utrede symptomer er viktig for å lykkes med behandling og tiltak. Mange med epilepsi og autisme har i tillegg andre psykiske og fysiske lidelser, samt utviklingshemming. For eksempel rammer spesielt ukontrollerte epilepsianfall visuell oppmerksomhet og synsskarphet. Slike anfall kan også forårsake Cerebral Visual Impairment (CVI) eller andre nevrologiske utviklingsforstyrrelser.

Alvorlig ukontrollert epilepsi kan bidra til Cerebral Visual Impairment (CVI)

Det er nødvendig med kunnskap og forståelse for utfordringene som kan følge med dobbeltdiagnosen for å møte personen på en god måte.

Side 9 av 13