Flerspråklighet | www.statped.no

Autisme og tilleggsvansker

Flerspråklighet

I Norge anslår vi at det per dags dato er rundt 1000–1300 barn med tospråklig bakgrunn, som har ASF. Mange av disse barna er i en livssituasjon hvor de må forholde seg til flere enn et språk. De må lære to språk for å kunne kommunisere fullt ut med sine nære personer. Manglende tospråklig tilrettelegging kan reduseremuligheter for læring og utvikling.

Side 4 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!