Autisme og spiseforstyrrelser | www.statped.no

Autisme og tilleggsvansker

Autisme og spiseforstyrrelser

Noen personer med autisme kan utvikle en spiseforstyrrelse. Hos personer med ASF kan det imidlertid være vanskelig å skille mellom spiseforstyrrelse og trekk ved autisme som; selektive matpreferanser, tvangsmessig spising, spiseritualer og vegring for spising. Dersom vekt eller spisemønster endrer seg hos personer med ASF kan det være aktuelt å undersøke om det foreligger en spiseforstyrrelse.

Side 9 av 13

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Takk for din tilbakemelding!