Hørsel

Nedsatt hørsel, fra ensidige og mindre hørseltap til døvhet, kan hemme barn og unge i å utvikle språk, samle erfaringer og tilegne seg regler for samspill. Statped kan bistå med et bredt spekter av tjenester og spisskompetanse som bidrag til likeverdig opplæring og mestring.

Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

"Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming" er nå erstattet med en side på udir.no med informasjon om hørselshemmede.

Gå til nettsiden

Nye retningslinjer for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratets nye retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn tredde i kraft 1. september 2016. 

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Les mer om hørsel og teknologi