Hørsel

Nedsatt hørsel, fra ensidige og mindre hørseltap til døvhet, kan få konsekvenser for kommunikasjon og deltakelse. 

Statped kan bistå med et bredt spekter av tjenester og spisskompetanse som bidrag til likeverdig opplæring og mestring.

Fjernundervisning

Vi har dessverre møtt på noen hindringer knyttet til det å ivareta personvernet, som har gjort det vanskelig å gi fjernundervisningen nå når den må foregå fra elevens hjem og ikke via skolen. Skolene har en digital læringsplattform på plass, som nå brukes til hjemmeundervisning. Det har ikke Statped hatt, da vi gir fjernundervisning på systemer som går mellom oss og elevenes hjemmeskoler. Vi jobber nå å med få på plass de kravene som gjelder til personvern, og er i full gang med å lage undervisningsopplegg som vi vil publisere åpent på nettet.

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring retter seg mot elever som har behov for opplæring i et tegnspråklig læringsmiljø.

Les om Statpeds tilbud om deltidsopplæringen

Pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming

"Veileder om pedagogisk tilrettelegging for barn og unge med hørselshemming" er nå erstattet med en side på udir.no med informasjon om hørselshemmede.

Gå til nettsiden

Nye retningslinjer for å oppdage og behandle hørselstap hos små barn

Helsedirektoratets nye retningslinjer for screening av hørsel hos nyfødte og utredning og behandling av hørselstap hos små barn tredde i kraft 1. september 2016. 

Teknologi i opplæringen

Teknologi i opplæringen kan gi økt læringsutbytte og bedre inkludering. Her finner du erfaringer og metodikk. Se også ressurser om utvikling, forskning og trender.  

Les mer om hørsel og teknologi