Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse

Formingsaktiviteter

Formingsaktiviteter handler mye om å få konkrete erfaringer med ulike materialer og redskaper, utforske kreativitet samt å lære begreper.

Et barn med nedsatt syn og hørsel trenger tid på å kjenne på materialer og objekter. Ved behov for håndledning kan prinsippene ved «hånd over hånd» brukes. Det er håndledning der barnet legger sine hender oppå ledsagerens hender. Barnet holder fingertuppene foran ledsagerens og må selv være aktiv for å kjenne på det hun eller han skal utforske og undersøke.

På denne måten kan barnet selv trekke til seg hendene om det ønsker. Unngå å gripe og føre barnets hånd. Å ha kontakt med ledsagerens hender kan skape trygghet for barnet.

Aktiviteter der en må bruke hørsels-, berørings-, smaks- og luktesansen er noe alle barn vil ha læringsutbytte av. I tillegg til at det legges vekt på bruk av sansene, vil det ofte kreves annen tilrettelegging og gode forberedelser.

Forming med barn som er blinde med nedsatt hørsel

Her er det viktig å forberede aktivitetene ved å:

 • Skape en oversiktlig arbeidsplass; for eksempel et brett med kant på slik at ikke ting forsvinner
 • Ha en kurv eller lignende med saks, limstift, tråd, farger og eventuelt andre redskaper i – avhengig av hva en skal lage
 • Merke bokser og kurver med materialene en skal jobbe med sortert etter type og farge og materialer med ulik taktil overflate
 • Sørge for at lydmiljøet er godt. Reduser gjenklang i rommet og unngå bråk fra stoler (sett tennisballer på stolbenene)
 • Gjøre en vurdering av om barnet har mest utbytte av å jobbe alene med en voksen eller om gruppeaktiviteter kan fungere like bra
 • Ta hensyn til om barnet trenger pauser. Å orientere seg, med nedsatt syn og hørsel er energikrevende
 • Sørge for at dere først og fremst skal dere ha det moro sammen

Les mer om Tegnepakke fra Statped.

Forming med barn som er svaksynt med nedsatt hørsel

Ved forberedelser og tilrettelegging er det viktig å sørge for at

 • Materialene har gode farger
 • Materialene hat god kontrast til underlaget
 • Underlag er ensfarget
 • Arbeidsflaten har godt lys

Ved valg av materialer har vi noen tips:

 • bruk matte plastduker (blanke plastduker skaper blending)
 • tusj gir bedre kontraster og er lettere å se enn fargeblyanter
 • myke blyanter gir bedre strek og er lettere å se enn harde blyanter
 • bruk konditorfarge i trolldeig
 • bruk konditorfarge i melisglasur
 • bruk gjerne store tegneark og stor tusjer (noen barn har motoriske utfordringer)
 • malingsaktiviteter som innebærer store bevegelser med stor pensel, kan være aktuelt for barn som ikke mestrer finmotoriske aktiviteter
 • reduser støykilder og sett tennisballer på stolben for å dempe støy

Aktiviteter der en må bruke hørsels-,berørings-, smaks- og luktesansen er noe alle barn vil ha utbytte av. I tillegg til at det legges vekt på bruk av sansene, vil det ofte kreves annen tilrettelegging og gode forberedelser.

Mie

Side 25 av 25