Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse

Rim og regler

Bevegelsesleker, rim og regler gir et godt utgangspunkt for å skape samspillsritualer som kan gjentas på tvers av sted, tid og rom. Det er ofte en lek som mange foreldre opplever at de får kontakt med barnet gjennom. Rim og regler har en fast, men samtidig dynamisk struktur med rom for stor variasjon. Dette skaper ofte forventninger og en felles ‘her-og-nå’ opplevelse.

Rim og regler kan sies å være «forløpere» for eventyr og fortellinger, med samme dynamiske struktur og spenningsmomenter. De fleste barnereglene som foreldre bruker, har ofte et overraskelsesmoment der det lages en pause før selve ‘høydepunktet’ i reglen utløses.

For å skape variasjon og utvidelse av denne samspillsleken, er dette noen tips:

 • stopp opp midt i rimet eller reglen, lag pauser og vent for å se om barnet uttrykker noe.
 • Kanskje forsøker barnet å uttrykke neste «steg» i strukturen, eller det vil at du skal fortsette.
 • Bruk stemmen variert og overdriv gjerne «dramatikken»

Mange voksne har et repertoar av regler og rim som de selv har lært da de var små. Hvilken regle eller hvilket rim man velger er ikke viktig. Det viktigste er at man velger noe man selv er fortrolig med, som man kan leke med og synes det er moro å leke med.

Her er noen eksempler på kjente rim og regler som har både lyd og bevegelse i seg:

 • Det kom en rev luskende…
 • Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du…
 • Bake, kake, søte…
 • Bæ, bæ, lille lam…
 • Lille Petter edderkopp…
 • Hokus og pokus, hei filiokus…
 • Tommeltott, slikkepott…
 • Ro, ro, ro din båt…

Her er noen eksempler på kjente rim og regler:

 • Det kom en rev luskende…
 • Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du…
 • Bake, kake, søte…
 • Bæ, bæ, lille lam…
 • Lille Petter edderkopp…
 • Hokus og pokus, hei filiokus…
 • Tommeltott, slikkepott…
 • Ro, ro, ro din båt…

Side 15 av 25