Til hovedinnhold

Kombinerte sansetap, aktivitet og deltakelse

Sosialt samspill

Samspill, kommunikasjon og god tilrettelegging er viktig for at barn skal oppleve seg som sett, inkludert, deltagende og anerkjent i barnehage og skole.

Et barn med nedsatt syn og hørsel, som har motoriske utfordringer eller medfødt døvblindhet, vil inngå i samspillet med litt andre forutsetninger enn seende hørende barn, men de samme kvalitetene vil ligge i bunn. Kroppslige, rytmiske og emosjonelle aspekter spiller en stor rolle her.

Det finnes ingen trinnvis metode eller ‘oppskrift’ på hvordan man lager de beste betingelsene for kontakt og samspill med et barn med kombinerte sansetap. Hvert barn er unikt, og hver nærperson er unik. En leken og sensitiv partner er det beste ‘leketøyet’ barnet kan ha. Det vil si en partner som kan

  • improvisere i situasjonen ut fra barnets uttrykk og det som måtte skje i leken
  • som ser og svarer på den minste bevegelse hos barnet
  • som kan bruke hele kroppen sin som ‘instrument’
  • som er sensitiv og dynamisk og kan følge barnets fokus
  • som kan tilpasse egne handlinger til barnets uttrykk
  • som kan utvide og utfordre og dermed skape variasjon

Side 10 av 25

Hefte/ressurs

samspill og medfødt døvblindhet.jpg

Med kroppen som redskap forsidebilde.PNG