Til hovedinnhold

Opptak fra Statpedkonferansen 2023

Årets konferanse hadde fokus på utenforskap, skolefravær og de vanskelige overgangene.

Tirsdag 14. mars

Onsdag 15. mars