Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

LittleBits STEAM - elektronisk byggesett

Selvkjørende kjøretøy bygget med littleBits.

Hvordan virker det?

littleBits handler egentlig ikke så mye om programmering, men mer om elektronikk. Det består av mange forskjellige bits. En bit er en elektronisk komponent som utfører en bestemt oppgave. Du kan bygge kretser ved å sette sammen flere bit. I tillegg kan du koble på forskjellig tilbehør som for eksempel hjul og armer. Med littleBits kan du skape lys, lyd og bevegelse.

Selv om littleBits ikke handler så mye om programmering, dekker det likevel flere nøkkelbegreper og arbeidsmåter i den algoritmiske tenkeren.

Tilrettelegging for elever med synshemming

littleBits er veldig taktilt. Hver enkelt bit er taktil og det samme er også bryterne, skyvekontrollene og skruene som noen av bit-ene er utstyrt med. Bit-ene har ganske tydelige føtter som viser hva som er opp og ned.

Eksempler på bit med ulike farger.

Alle bit tilhører en bestemt kategori der blå betyr strømforsyning, rosa betyr input, grønn betyr output og oransje betyr kobling. Bortsett fra fargene, er det ikke mulig å vite hvilken kategori en bit tilhører. Med omtrent 20 forskjellige bits, blir det veldig vanskelig for blinde elever, og andre som ikke klarer å skille fargene, å vite hvilken kategori det er snakk om. For disse elevene kan det være en hjelp om du sorterer bit-ene i kategorier på forhånd, eller plukker fram de bit-ene som skal brukes i en bestemt oppgave.

På hver bit er det trykket på bit-navn. Kontrasten er god, men størrelsen på skriften er så liten at kun de færreste vil klare å lese den. Noen bit er ganske karakteristiske og vil være enklere å finne enn andre. Men mange elever vil nok trenge hjelp til å finne fram blant alle bit-ene. Men hver bit er unik, og det er derfor mulig å skille dem fra hverandre. Det er ikke plass nok til å merke i større skrift eller punktskrift.

Bit-ene settes sammen og danner en krets som skal utføre en bestemt oppgave. Hver bit har en pil som viser hvilken vei de skal kobles. Det starter alltid med en power-bit, altså en strømforsyning. Pilene er altfor små for de fleste i vår elevgruppe, men pilene er heller ikke så viktige. Hver bit har magneter som gjør at de bare passer én vei. Dette sikrer at hver bit kobles riktig og i neste omgang at kretsen blir riktig.

Tre ulike input-bit.

Noen av bit-ene har justeringsmuligheter. Justeringen gjøres med brytere, skyvekontroller eller skruer. Noen av bryterne og skruene er veldig små og svært utfordrende å bruke. Det er viktig for elevene å forstå hva justeringene gjør, men det kan hende de vil ha behov for hjelp til å utføre justeringene.

Å koble til noe av tilbehøret kan også være utfordrende siden tilbehøret ofte bare passer i en bestemt posisjon. Det er ofte trangt og ikke så enkelt å vite om man har tilbehøret i riktig posisjon eller ikke. Noe av tilbehøret skal dessuten festes med skruer og det vil også være krevende for mange. Her vil mange elever ha behov for hjelp.

Et nyttig tilbehør er monteringsbrettene. Etter at du har bygget en krets, kan den monteres på et monteringsbrett. Det gjøres ved å klemme bit-føttene ned i hullene på brettet. Det er ikke mulig å montere én og én bit på brettet. Det er litt vanskelig å få føttene ned i brettet på mange steder samtidig. Det er litt trangt og krever litt fikling. Her også kan mange elever ha behov for hjelp.

Husk:

  • Vurder om det er behov for å sortere bit-ene etter kategori. Det gjør det enklere for elevene å finne den de leter etter. Det kan også være nødvendig at du hjelper elevene med å finne riktig bit.
  • Mange elever vil trenge hjelp til å bruke justeringsmulighetene på enkelte av bit-ene.
  • Mange elever vil også trenge hjelp til å koble til tilbehør og til å montere kretsene på monteringsbrettene.
  • Bruk bits som er meningsfulle for elever med synsnedsettelse. Unngå LED-bit og Nummer-bit som bare gir visuell output. Bruk heller bits som lager lyd eller bevegelse. Men det må være bevegelse som elevene klarer å oppfatte og følge.

Forslag til undervisningsopplegg

Produsenten har et ganske omfattende materiale for littleBits. Her finner du undervisningsopplegg, Teacher’s Guide, Invention Guide (følger med settet), og mange andre ressurser.

Invention Guide inneholder også noen av undervisningsoppleggene i kortform.

Tips og ideer

littleBits leveres også i form av flere tilbehør, kit og såkalte expansion packs. Du kan også innføre programmering for littleBits, for eksempel ved å bruke en littleBit micro:bit Adapter.

Side 32 av 33