Til hovedinnhold

Programmering for elever med nedsatt syn

MatataLab undervisningsopplegg

Hvordan bruke musikk med Matatalab?

MatataLab musikkbrikke i posisjon 3, det vil si noten E
  1. Musikkdelen er fullt tilgjengelig for blinde og de med nedsatt syn. Musikkdelen har musikkbrikker med et dreibart hjul fra 1-7 som viser C-dur-skalaen i enstrøken og tostrøken oktav. Se tabell. Ved å følge ulike oppskrifter eller sanger (se Noen enkle sanger.pdf) kan elevene lage gitte sanger. Man kan også komponere sine egne sanger.
  2. Man kan også blande inn punktnotasjon der hvert tall representerer en note. Punktnotene kan være fjerdedel, halvnote, punktert halvnote og helnote (se Instruks punkt.pdf). Her kan man også skrive sanger med punktnoter (se Gubba Noah og Fola fola blakken.pdf). Man kan velge om man eventuelt vil markere brikkene ytterligere.
  3. Det finnes også rytmebrikker som spiller ulike sanger og rytmer. Her kunne man tilrettelagt ved bl.a. å markere brikkene med punktnoter, eller nummerert de og hatt et ark med punktnoter ved siden av.
Posisjon på brikkehjul og korresponderende note.
Posisjon på brikkehjulNote
1C
2D
3E
4F
5G
6A
7H (B)

Side 16 av 33