Til hovedinnhold

Tilpasningsmuligheter i Windows 10 for personer med nedsatt syn

Windows forstørrelsesprogram (Windows 10)

Om Windows forstørrelsesprogram (Windows 10)

Windows har et forstørrelsesprogram som kan være nyttig når forstørringsbehovet ikke er omfattende. Programmet støtter opptil 16 ganger forstørring. Hvis du har behov for stor forstørrelse, blir kanskje ikke kvaliteten på skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har behov for stor forstørrelse.

Det krever litt øvelse for å bli komfortabel med å jobbe med stor forstørring. Vi anbefaler deg å være systematisk, da det kan være lett å miste oversikten over innholdet på skjermen. Vi anbefaler å veksle hyppig mellom å ha forstørrelsen på og av i starten. Det gir god trening i å få oversikt over skjermbildet, gjøre det lettere å jobbe effektivt med forstørring.

I menyen til forstørrelsesprogrammet i Hjelpemiddelsenteret kan du gjøre ulike innstillinger, slik at det passer for deg. Du kan også velge å bruke forstørrelsesprogrammet til opplesning av tekst. Dette ser vi på under tema Opplesning av tekst.

Forstørringsprogrammet kan startes ved å aktivere forstørrelsesprogrammet i Hjelpemiddelsenteret på en av disse måtene:

  • Win + U (Innstillinger – Hjelpemiddel) - Forstørrelsesprogram.
  • Ctrl + Win + M (+ Mellomrom for å aktivere)
  • Win + pluss (på det numeriske tastaturet

For å flytte deg rundt i det forstørrede skjermbildet bruker du musepeker.

Windows forstørringsprogram kan styres med hurtigtaster:

  • Slå på forstørrelsesprogrammet: Win + pluss
  • Øke forstørrelsen: Win + pluss eller Ctrl + Alt + musehjulet
  • Redusere forstørrelsen: Win + minus eller Ctrl + Alt + musehjulet
  • Avslutte forstørrelsesprogram: Win + Esc
Skjermdump Innstillinger i forstørrelsesprogram i Windows

Dersom du ønsker at forstørrelsesprogrammet skal startes automatisk når du slår på PC-en, så kan du huke av for Start Forstørrelsesprogram etter pålogging eller Start Forstørrelsesprogram før pålogging for alle.

Oppgaver

Zoomintervall (Windows 10)

Du kan selv velge hvor store intervaller forstørrelsen økes/reduseres med i hvert trinn. Dette kan du velge i nedtrekksmenyen under Endre zoomintervaller. Minste mulige intervall er 5%, og største er 400%. Standardinnstillingen er 100%.

Skjermdump endre zoomnivå

Oppgaver

Visning for forstørrelsesprogram (Windows 10)

Forstørrelsen kan gjelde hele skjermbildet, en liten (fullskjerm), flyttbar del av skjermbildet (linse), eller et fast område på skjermen (forankret).

Du kan bytte mellom de tre under Forstørrelsesprogram i Hjelpemiddelmenyen.

Skjermdump av de tre alternativene for forstørrelse

For å bytte mellom de ulike visningsalternativene kan du også bruke hurtigtast

  • Ctrl + Alt + M

Fullskjerm

Hele skjermbildet ditt vil bli forstørret i fullskjermvisning. For å velge visningen Fullskjerm kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + F, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss).

Som standard vil forstørrelsesprogrammet følge musepekeren. Det anbefales at du også huker av for Tastaturfokus og Markørfokus i menyen (Ctrl + Win + M). Da vil fokuset flyttes til den delen av skjermbildet du jobber i, uavhengig av om det er tastaturet eller musepekeren du bruker.

Skjermdump innstillinger for forstørrelse fullskjerm

Du kan få overblikk over hele skjermbildet, og hvilken del som er i fokus, ved å trykke:

  • Ctrl + Alt + Mellomrom

Forstørrelsen vil slå seg av og du vil se hele skjermbildet. Den delen av skjermbildet som er i fokus (som er forstørret) vises som før, mens resten av skjermbildet er nedtonet. Visningen lukkes av seg selv etter noen sekunder.

Oppgaver

Linse

Et rektangulært område rundt musepekeren din vil nå bli forstørret. Linsen følger musepekeren. De bestemmer selv zoomnivået i linsen.

Skjermdump statped.no der linse brukes.

For å velge visningen Linse kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + L, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss).

I menyen i Hjelpemiddelsenteret (Ctrl + Win + M) kan du velge størrelsen på linsa ved å dra i skyveknappene under og på høyre side av illustrasjonen. Merk at Linse må være valgt i menyen for visning før du får opp dette valget:

Skjermdump innstillinger for linse

Oppgaver

Forankret

Dersom du ønsker å ha forstørrelsen plassert på et fast område på skjermen, bør du velge visningen Forankret.

SKjermdump endre visning forankret

For å velge visningen Forankret kan du bruke hurtigtasten Ctrl + Alt + D, etter du har slått på forstørrelsesprogrammet (Win + pluss). Docked

Du kan endre størrelsen på området ved å ta tak i kantene med musepekeren, holde venstre museknapp nede og dra. For å flytte området dit du ønsker å ha det, fører du musepekeren over området, holder venstre museknapp ned og drar det dit.

Som standard vil forstørrelsesprogrammet følge musepekeren. Det anbefales at du også huker av for Tastaturfokus og Markørfokus i menyen (Ctrl + Win + M). Da vil fokuset flyttes til den delen av skjermbildet du jobber i, uavhengig av om det er tastaturet eller musepekeren du bruker.

Skjermdump innstillinger for hva forstørrelsesprogrammet skal følge

Oppgaver

Inverterte farger (Windows 10)

Du kan velge at fargene skal inverteres samtidig som du slår på forstørrelsesprogrammet. Du må da åpne menyen (Ctrl + Win + M) og huke av for Inverter farger.

SKjermdump innstillinger inverter farger

Inverterte farger kan også slås av og på med hurtigtasten Ctrl + Alt + I, når forstørrelsesprogrammet er aktivt (Win + pluss).

Oppgaver

Side 14 av 52